Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Bölgesi Çevresel Kirlilik Kontrolü

Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Bölgesi Çevresel Kirlilik Kontrolü

İlçemizde yoğun şekilde devam etmekte olan kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmalarından kaynaklanan çevresel kirliliklerin önlenmesine ve güvenliğin sağlanmasına yönelik inşaat ve hafriyat sahası ile beton santrallerinde Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 25. Maddesi kapsamında, “sahada sulama yapılıyor mu, alanda araç yıkama ünitesi var mı, yıkım aşaması için parapet yeterli mi ve yapım aşamasında file gerilmiş mi” sorularına yönelik teknik saha kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, 357 inşaat sahasında denetim gerçekleştirilmiş olup, hafriyat toprağı miktarı 5.000 metreküp üzerinde olan 232 hafriyat sahasında çevresel kirliliklerin önlenmesi amacıyla, hafriyat sahası girişine beton döktürülerek, seyyar yıkama sistemleri kurdurulmuştur.

Hafriyat toprağı miktarı 20.000 metreküp üzerinde olan 5 tanesi Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde olmak üzere toplam 8 inşaat sahasına otomasyon ızgara sistemi kurdurulmuştur.  Yapılan denetim çalışmaları esnasında çevre kirliliğine neden olan ve bölge ekipleri tarafından istenen gerekli iyileştirmeleri uygulamayan 13 inşaat sahasına ise çevreye verdiği zarar nedeniyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 143.000 TL idari yaptırım uygulanmıştır.