Katılım Planlaması

Katılım Planlaması

afet.kadikoy.bel.tr

Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi

2010 yılında başladığımız “ Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi” Projemiz afete yönelik olarak hazırlanan mahalle ölçeğinde bir örgütlenme modelidir. Mahallelerde bulunan gönüllü evleri aracılığı ve tamamen mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Proje, mahalle sakinlerini afetler öncesinde,  sırasında ve sonrasında örgütlemek hedefi ile bir çalışma grubu oluşturan mahallelerde başlatılmaktadır.

Öncelikle mahalle gönüllü evlerinde organize olan grupların eğitimleri ile başlayan proje kapsamında mahalle sınırları içinde afet öncesinde tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi, afet sonrasında fayda sağlayabilecek işletmelerin ve kişilerin kayıt altına alınıp bir veri tabanı oluşturularak mahalle risk haritası hazırlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında mahallede bulunan en az bir okul ile sitede afetlerde ve acil müdahale gerektiren kriz durumlarında aktif rol alabilecek bilinçli gönüllülerin oluşturulması sağlanmaktadır.   

Mahalle sakinleri için afet bilinci eğitimleri organize edilmekte ve bireylerin aktif olarak projeye katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

Proje Uygulamaları

 • Mahalle Gönüllüleri Afet Komitesi ile Proje Hazırlık Toplantısı
 • Mahallede Eğitim Çalışmaları
  • Gönüllü Eğitimleri
  • Site Sakinlerinin Eğitimi
  • Okul Eğitimleri
 • Risk Analiz Çalışmaları (Mahalle Kapasite / Kaynak analizi)
 • Mahalle Gönüllülerinin Sorumluluğuna Afet Konteynerinin Teslimi

Eğitim Çalışmaları

 • Halk Eğitimleri
  • Abcd Temel Afet Bilici Eğitimi
  • Sivil Savunma Görevlisi-Toplum
  • Afet Gönüllüsü Eğitimi
  • Tatbikat
  • Konteyner Tanıtımı Ve Malzeme Kullanımı Eğitimi
 • Okul Eğitimleri
  • Temel Afet Bilinci Eğitimi
  • Rol Ve Sorumluluk Çalışmaları
  • Tahliye Tatbikatı

Risk Analiz Çalışmaları

 • Mahalle Kapasite / Kaynak analizi
  • Afetler sonrasında risk oluşturabilecek yerler
  • Afetler sonrasında fayda sağlayacak yerler
  • Mahallede yaşayan meslek grupları
  • Yangın hidrantı,trafolar,vs. yerleri
  • Alternatif toplanma merkezlerinin yerleri
  • Mahalle güvenlik planının hazırlanması

ERENKÖY MAHALLESİ AFET YERLEŞİM VE TAHLİYE PLANI

 

FENERBAHÇE MAHALLESİ AFET YERLEŞİM VE TAHLİYE PLANI

 

Proje İstatistikleri

 • 2008 Erenköy Gönüllüleri ile Erenköy Mahallesi
 • 2009 Fenerbahçe Gönüllüleri ile Fenerbahçe Mahallesi
 • 2012 Kriton Curi Gönüllüleri ile 19 Mayıs Mahallesi (devam ediyor)
 • 2013 118-Y Lions Uluslararası Dernekleri ile Feneryolu Mahallesi
 • Toplamda 45 adet eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • Temel Afet Bilincini Eğitimi Eğitmeni 17 kişi
 • 4 okulda Temel Afet Bilinci Eğitimi, Rol ve Sorumluluk Çalışmaları ile Tahliye Tatbikatının denendiği 3 tam günlük okul eğitimi
 • 3 okulda Temel Afet Bilinci Eğitimi ile bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.
 • 19 Mayıs mahallesinde Camii cemaatine Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir.
 • Erenköy Mahallesine 2 adet, Fenerbahçe ve 19 Mayıs mahallelerine 1'er adet olmak üzere toplam 4 adet Afet Konteyneri teslim edilmiştir. 

Eğitim İstatistiklerimiz

 Verilen Eğitimler

Birim

2015

2016

2017

2018

2019

 ABCD Temel Afet Bilinci Halk Eğitimleri

Kişi

51

123

252

105

483

 ABCD Temel Afet Bilinci Okul Eğitimleri

Kişi

2.182

250

-

-

100

 Yangın ve Müdahale Teknikleri Eğitimi

Kişi

89

20

12

-

336

 Acil Durumlarda Tahliye Eğitimi

Kişi

253

225

177

75

107

 Afet Çantası Hazırlık Eğitimi

Kişi

2.214

1.667

2.339

1.625

3.050

 Bir Afet Masalı Müzikali

Kişi

825

4.078

2.220

1.455

2.295

 Acil Durum Planı Hazırlık Rehber Eğitimi

Kişi

8

-

72

-

60

 Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı Eğitimleri

Kişi

-

-

-

1.201

5.077

 Diğer Eğitimler

Kişi

52

400

448

372

42

 Toplam

Kişi

5.674

6.763

5.520

4.833

11.550

 

İLETİŞİM

Sorumlu Kişiler: Hakan ÖZDEMİR - Binnazlı SAKA - Seyfullah DENİZ - Cenk TANKAL

Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı
http://afet.kadikoy.bel.tr/
[email protected]
0216 464 89 41

Kadıköy Belediyesi Afet Koordinasyon Bürosu
[email protected]koy.bel.tr
[email protected]
0216 542 50 00 / Dahili: 1497-1303