Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından oluşturulan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” 2017 yılı Eylül ayında başlamıştır. 

Türkiye Avrupa Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan Proje 12 ay boyunca devam edecektir. Proje kapsamında, Kadıköy Belediyesi karbon emisyon hedefleri revize edilecek, yeni hedeflere göre fayda/maliyet analizleri yapılacak, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ile Eylem Planı Taslağı hazırlanacak ve öğrencilere yönelik eğitim programları oluşturulacaktır.

Proje kapsamında, Ülke genelinde hibe almaya hak kazanan 38 proje uygulayıcısına 28-29 Eylül tarihlerinde Ankara’da Hibe Projeleri Uygulama Eğitimi verilmiş olup, kurumumuzu temsilen 3 kişi bu eğitime katılım sağlamıştır.

24 Ekim tarihinde ise kurumumuz temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile uzman ve kent ortaklarının katılımları ile Tasarım Atölyesi Kadıköy’de Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya konunun uzmanı 70 kişi katılım sağlamıştır.