Cam Ambalaj Atıkları

Cam Ambalaj Atıkları

Nisan 2013 tarihinde başlatılan cam ambalaj atıklarının kaynağında ambalaj atıklarından ayrı toplanması projesi ile yüklenici firma ile yapılan sözleşme kapsamında cam ambalaj atıklarının cam kumbaralarından toplanması düzenli hale getirilmiştir. Proje kapsamında, Anadolu Cam European Bank (EBRD) ve İspanyol firma IDOM ortaklığı ile yapılan toplantılar sonucunda cam kumbaraların verimlilik analizleri yapılarak, mahalle bazında çıkarılan haritalar ile ihtiyaç olan uygun noktalara kumbara yerleşimi sağlanmıştır.

Geri dönüşümü %100 mümkün olan cam ambalaj atıkları İlçemizdeki kumbaralar aracılığıyla ambalaj atıklarından ve evsel atıklarından ayrı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Her yıl ortalama 25 yeni kumbara ilçe geneline yerleştirilmekte olup, yılda ortalama 3.500 ton cam ambalaj atığı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

İlçemizde oluşan cam ambalaj atıkları; 387 noktadaki cam atık kumbarası ve HORECA Çalışması kapsamında işletme adreslerinden toplanmaktadır. 2020 yılında HORECA kapsamında 720 ton olmak üzere toplam 4.287 ton cam ambalaj atığı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmıştır.

*Covid-19 pandemisi nedeniyle ambalaj atık toplama miktarı azalmıştır.

Ayrıca, İlçemizde 2015 yılında başlatılan İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı çalışmaları kapsamında tüm inşaat sahalarında yıkım aşamasında oluşan ve ayrı olarak biriktirilen cam atıklar toplanarak ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

İşletmelerden cam ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik sahada bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte ve toplama ekipmanları dağıtılarak, işletmelerin yoğun olduğu noktalara yerleştirilen horeca kumbaraları ile de camların ayrı toplanması sağlanmaktadır.

CAM YENİDEN CAM

22 Ekim tarihinde Erenköy Perşembe Pazarı’nda camın geri dönüşümüne ilişkin “Getir Boş Şişeyi Kurtar Geleceği” sloganıyla kurulan Pazaryeri standında vatandaşlara cam ambalaj atıklarının geri dönüşümü hakkında bilgi verilmiştir. Cam şişe getirenlere cam ambalajlı içeceklerin ikram edildiği etkinlikte boş cam şişeler cam kırıcı ile kumbaralara atılıp, geri dönüşüme katkı sağlanmıştır. Ayrıca, evsel atıklardan ayrı toplanan cam ambalaj atıklarının toplanabileceği cam şişe kumbara adreslerini gösteren haritalar ve broşürler halka dağıtılmıştır.

Erenköy Perşembe Pazaryeri Etkinliğinde; 580 kg cam toplanmış, 8100 kişi ile birebir iletişim kurularak, bilgilendirme yapılmış, 3000 adet harita ve cam yeniden cam broşürü; 1325 içecek ve 3080 magnet dağıtılmış ve 450 adet hediye fotoğrafı çekilmiştir.

CAM DOSTU İŞLETME

Şişecam Cam Ambalaj Grubu ve Özen Cam Geri Dönüşüm ile birlikte başlatılan çalışma kapsamında, 2017 yılında cam ambalaj atığının üretildiği Koşuyolu Mahallesinde 57 işletmede ve Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan 41 işletmede özel poşetlerde cam ambalaj atıklarını toplamaları konusunda bilgilendirme yapılarak, toplama ekipmanları dağıtılmış ve toplama sistemine dahil edilmiştir. İlçe genelinde işletmelerin yoğun olduğu 13 noktaya HORECA kumbarası (büyük cam kumbara) yerleştirilmiştir.

CAMIN DÜNYASI ETKİNLİĞİ – Tepe Nautilus

Gerçekleştirilen eğlenceli ve eğitici etkinlikte, başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar hiçbir kalite kaybına uğramadan % 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzemesi olan camın yeniden nasıl hayat bulduğunu gözlemleme fırsatı bulmuştur. Ayrıca binlerce cam şişe atığının da geri dönüştürülmesi sağlanmıştır. Etkinlik alanını 45.000 kişi ziyaret etmiş, 5.500 kişi ile birebir iletişim kurularak, etkinlik broşürü verilmiştir.