Aysel Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Güvenli Yeşil Bina Sertifikası

Aysel Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Güvenli Yeşil Bina Sertifikası

Yapılan tüm bu çalışmalar doğrultusunda, 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında Aysel Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdumuz için TSE’nin Güvenli Yeşil Bina Sertifikasının alınması için somut adımlar atılmıştır. Standart çerçevesinde hizmet birimimizin eksiklikleri tespit edilmiş ve eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir.