Atık Koordinasyon Merkezi

Atık Koordinasyon Merkezi

27.11.2008 tarihinde kurulan Atık Koordinasyon Merkezi; İlçemizdeki atık cam, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler ile atık elektrikli ve elektronik eşyalar, ve tekstil atıklarıın yasal prosedürler çerçevesinde evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlamak ve atıklar hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için (0216) 414 38 15 numaradan ulaşabilirsiniz.

Atık Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri;

  • Ambalaj atıkları yönetimi ve kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (aeee) ayrı toplanması
  • Atık piller ve akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı toplanması
  • Organik atıklar
  • Tekstil atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Genel atık yönetimi

İlçemizdeki geri dönüşümü mümkün olan atıkların belirlenen standartlar ile yasal prosedürler çerçevesinde diğer evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlayan Atık Koordinasyon Merkezi 2020 yılında toplam 6.739 talebi çözüme kavuşturmuştur.

 Atık Koordinasyon Merkezine Gelen Talepler

Ölçü Birimi

2018 Yılı

2019 Yılı

2020 Yılı

 Ambalaj atıklarının toplanması ve malzeme talebine yönelik talepler

Adet

1.630

2.369

2.495

 Cam ambalaj atıklarına yönelik gelen talepler

Adet

298

214

185

 Bitkisel atık yağlar ile ilgili talepler

Adet

418

487

439

 Atık piller/ aküler ile ilgili talepler

Adet

232

147

111

 AEEE toplanması ile ilgili talepler ve bildirimler

Adet

438

405

605

 Ruhsat başvurusunda bulunan işyeri ambalaj ünitesi taahhüt beyanları

Adet

177

230

147

 İskan başvurusu, konteyner denetimleri

Adet

547

437

221

 Diğer (öneri, bilgi vb.)

Adet

1.733

2.011

2.536

TOPLAM

Adet

6.088

6.521

6.739

 

ATIK YÖNETİMİ

Sürdürülebilir çevre yönetimi, ekonomi ve doğal çevre arasındaki dengenin korunması için, atıkların geri kazanımı en önemli basamaklardan birisidir. Bu nedenle, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller ve Ambalaj Atıklarının geri kazanımı konularında ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen uygulamalar, Atık Yönetim Bürosu tarafından, bilgilendirme çalışmaları ile desteklenmekte ve İlçe genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

Tüm atıklar konusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, İlçemiz sınırları dahilindeki işletmeler de yine Atık Yönetim Bürosu elemanları tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Ruhsat başvurusunda bulunan işletmeler, büro elemanlarımız tarafından; Bitkisel Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları ve Plastik Torbalar konusunda bilgilendirilmektedirler.

Ruhsat alınması yönünde gerekli olan Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi için lisanslı firmalara Atık Koordinasyon Merkezi tarafından yönlendirilen işletmeler, atık yağ oluşmadığını beyan ettiklerinde ise noter onaylı taahhüt belgelerini yine Merkezimize iletmektedirler.

Ambalaj Atıkları konusunda ise Kadıköy Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda ruhsat alım-yenileme işlemlerinde yeterli sayıda atık ünitesi temin edecekleri hususunda taahhütte bulunan işletmeler, böylece Belediyenin ambalaj atık toplama sistemine dahil olmaktadırlar.

Geri kazanılabilir atıklarını kaynağında ayrı toplamayan, sözleşmeleri bulunmayan ve plastik torba kullanımına devam ettiği görülen işletmeler Atık Yönetim Bürosu elemanlarınca uyarılmakta, belirtilen usul ve esaslara uymadıkları takdirde haklarında yasal prosedürler uygulanmaktadır.

 

Atık Yönetimi İstatistikleri

 

Birim

2016

2017

2018

2019

2020

 Bilgilendirme Yapılan İşletme

Adet

300

329 258 277

226

 Toplanan Cam Ambalaj Atığı

Ton

3.297

3.923 3.495 4.268

4.287

 Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı

Ton

7.224

7.797 8.176 8.759

6.922

 Toplanan Atık Yağ (İşyeri ve Ev)

Ton

650

653 567 556

417

 Atık Yönünden Denetlenen İşletme

Adet

225

329 258 277

226

 Toplam Polar Madde Ölçüm Sayısı

Adet

55

203 64 62

67

 Toplanan AEEE

Ton

60,8

62,3 47,2 33

24

 Toplanan Atık Pil Mikrarı

Kg

7.217

6.025 3.687 10.012

7.764