Atık Koordinasyon Merkezi

Atık Koordinasyon Merkezi

27.11.2008 tarihinde kurulan Atık Koordinasyon Merkezi; İlçemizdeki atık cam, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler ile atık elektrikli ve elektronik eşyalar, ve tekstil atıklarıın yasal prosedürler çerçevesinde evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlamak ve atıklar hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için (0216) 414 38 15 numaradan ulaşabilirsiniz.

Atık Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri;

  • Ambalaj atıkları yönetimi ve kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (aeee) ayrı toplanması
  • Atık piller ve akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı toplanması
  • Organik atıklar
  • Tekstil atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Genel atık yönetimi

Atık Koordinasyon Merkezi, Belediyemize iletilen istek, talep ve şikayetler doğrultusunda vatandaş ile atık toplama firmaları arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Atık Koordinasyon Merkezine Gelen Talepler

Ölçü Birimi

2016 Yılı

2017 Yılı

2018 Yılı

Ambalaj atıklarının toplanması ve malzeme talebine yönelik talepler

Adet

1.611

1.748

1.630

Cam ambalaj atıklarına yönelik gelen talepler

Adet

390

588

298

Bitkisel atık yağlar ile ilgili talepler

Adet

236

545

418

Atık piller/ aküler ile ilgili talepler

Adet

106

192

232

AEEE toplanması ile ilgili talepler ve bildirimler

Adet

443

476

438

Ruhsat başvurusunda bulunan işyeri ambalaj ünitesi taahhüt beyanları

Adet

300

190

177

İskan başvurusu, konteyner denetimleri

Adet

435

592

547

Tekstil atıkları ile ilgili gelen bildirimler

Adet

-

241

615

Diğer (öneri, bilgi vb.)

Adet

1.465

1.735

1.733

TOPLAM

Adet

4.986

6.307

6.088

 

 

2016

2017

2018

Basılan broşür sayısı

14.000

9.550

4.750

Çevre eğitimi verilen kişi sayısı

3.709

3.452

3.495

Dağıtılan broşür sayısı

12.000

3.750

5.000

Çevre haftasına katılan kişi sayısı

500

18.000

28.000

Çevre Haftası dağıtılan broşür

500

10.000

15.000

Kompost eğitimi kişi sayısı

186

220

569

Kompost dağıtılan broşür sayısı

456

220

600

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Sürdürülebilir çevre yönetimi, ekonomi ve doğal çevre arasındaki dengenin korunması için, atıkların geri kazanımı en önemli basamaklardan birisidir. Bu nedenle, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller ve Ambalaj Atıklarının geri kazanımı konularında ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen uygulamalar, Atık Yönetim Bürosu tarafından, bilgilendirme çalışmaları ile desteklenmekte ve İlçe genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

Tüm atıklar konusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, İlçemiz sınırları dahilindeki işletmeler de yine Atık Yönetim Bürosu elemanları tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Ruhsat başvurusunda bulunan işletmeler, büro elemanlarımız tarafından; Bitkisel Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları ve Plastik Torbalar konusunda bilgilendirilmektedirler.

Ruhsat alınması yönünde gerekli olan Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi için lisanslı firmalara Atık Koordinasyon Merkezi tarafından yönlendirilen işletmeler, atık yağ oluşmadığını beyan ettiklerinde ise noter onaylı taahhüt belgelerini yine Merkezimize iletmektedirler.

Ambalaj Atıkları konusunda ise Kadıköy Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda ruhsat alım-yenileme işlemlerinde yeterli sayıda atık ünitesi temin edecekleri hususunda taahhütte bulunan işletmeler, böylece Belediyenin ambalaj atık toplama sistemine dahil olmaktadırlar.

Geri kazanılabilir atıklarını kaynağında ayrı toplamayan, sözleşmeleri bulunmayan ve plastik torba kullanımına devam ettiği görülen işletmeler Atık Yönetim Bürosu elemanlarınca uyarılmakta, belirtilen usul ve esaslara uymadıkları takdirde haklarında yasal prosedürler uygulanmaktadır.