Atık İlaçlar

Atık İlaçlar

Evsel Atık İlaçların Yönetimi

Evlerde son kullanım tarihi geçmiş veya farklı sebepler ile atık haline gelmiş ilaçların yaratacağı çevresel etkileri engellemek için Belediye Merkez Binamız ve Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniğimize yerleştirilen atık ilaç toplama kutusundan 2017 yılında 310 kg evsel atık ilaç toplanarak, mevzuatlar çerçevesinde bertaraf edilmektedir.