GENEL ATIK YÖNETİMİ

 

1. Tadilat ve Moloz Atıkları Yönetimi

2. Ömrünü Tamamlamış Lastikler

3. Tekstil Atıkları

4. Tıbbi Atıklar

5. Atık Motor Yağları

6. Tehlikeli Atıklar

7. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

8. Ömrünü Tamamlamış Araçlar

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1. Tadilat ve Moloz Atıkları Yönetimi

Binalarda Yapılan tadilat ve tamirat işlemleri sonucu çıkan atıkların alınmasına yönelik gelen talepler, ilgili Müdürlüğe yönlendirilerek atıklarının alınması sağlanmıştır.

Tadilat ve Moloz Atıklarının için; Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz (0216 542 50 00).

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

2. Ömrünü Tamamlamış Lastikler

İlgili Yönetmelik: 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak;

Otoyollarda çarpma bariyeri, limanlarda iskele takozu, çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmakta, Kauçuk imalatı, halı saha zeminleri ile lastik karo taşı üretiminde değerlendirilmek üzere geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.
 
Ömrünü tamamlamış lastiklerile ilgili Atık Koordinasyon Merkezi’mize ulaşan tüm talep ve bildirimler ilgili Müdürlük ve kuruluşlara yönlendirilerek bu atıkların alınması sağlanmaktadır.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Tekstil Atıkları

İlçemizde, Tekstil Ürünlerinizi fazla deforme olmamak kaydıyla, "Yoksullara Yardım Kampanyası" bünyesinde;

Gönüllü gruplar tarafından kullanıma hazır hale getirilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Muhtarlıklar, gönüllü evleri ve sosyal destek merkezlerinde oluşturulan toplama noktalarına;

Tüm kıyafetlerinizi yıkanmış, temiz ve ütülenmiş şekilde teslim edebilirsiniz.

Kullanılabilir kıyafetleriniz için; 0216 327 85 35 irtibata geçebilirsiniz.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 4. Tıbbi Atıklar

İlgili Yönetmelik: 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

İlçemizdeki tüm sağlık kuruluşlarının;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü (0212 312 68 38) ile Tıbbi Atık Sözleşmesi yaparak atıklarını özel toplama araçlarına teslim etmeleri zorunludur. Atık Koordinasyon Merkezi’mize ulaşan tüm talep ve bildirimler ilgili Müdürlüğe yönlendirilerek tıbbi atıkların alınması sağlanmaktadır.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Atık Motor Yağları

İlgili Yönetmelik: 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

İlçemizde motorlu taşıtlar ve akaryakıt istasyonlarından kaynaklanan atık motor yağları;

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından toplanarak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlem görmekte ve bertaraf edilmektedir. Atık Motor Yağları ile ilgili Atık Koordinasyon Merkezi’mize ulaşan tüm talep ve bildirimler ilgili Müdürlük ve kuruluşlara yönlendirilerek bu atıkların alınması sağlanmaktadır.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 6. Tehlikeli Atıklar

 

Yapılarında insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren atıklar "Tehlikeli Atık" olarak ifade edilir. Ambalajlarında; aşağıdaki tehlikelilik işaretlerinden biri bulunan atıklar tehlikelidir.

 

Uygun bertaraf ve/veya kazanım işlemi uygulanmayan tehlikeli atıklar toprak, su ve hava ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas ederek insan ve çevre sağlığı için büyük sorun teşkil etmektedir.

Tehlikeli malzemeler;

  • İhtiyaç kadar satın alınmalı,

  • Kendi ambalajlarında muhafaza edilmeli,

  • Atık halini aldıklarında ise uygun bertaraf yöntemleri ile uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır.

Tehlikeli atıklarınızın bertaraf edilmesi ve/veya geri kazanılmasının sağlanması için;

Atık Koordinasyon Merkezi: 0216 414 38 15 (6 Hat).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

 

İlgili Yönetmelik: 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği.
Kaçak hafriyat ve moloz dökümüne engel olmak amacıyla inşaat ve hafriyat atıkları üreticisine inşaat veya kazı çalışmalarına başlayabilmeleri için zorunlu tutulan "Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Kabul Belgesi" müdürlüğümüzce verilmektedir.
İnşaat ve hafriyat atıkları üreticileri; hafriyat atıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden izinli döküm tesislerine, moloz atıkları için 05.12.2008 tarihi itibari ile açılan Tuzla Aydınlı mevkiinde bulunan "İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım" Tesisine Müdürlüğümüz tarafından yönlendirilmektedir.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Ömrünü Tamamlamış Araçlar

 

İlgili Yönetmelik: 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, otomobil, hafif ticari araç, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları, bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam, parça ve malzemeleri kapsamaktadır. Ömrünü tamamlamış araçların (ÖTA) ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak için, ÖTA Teslim Yerleri, geçici depolama alanı ve işleme tesisleri ile ekonomimize geri kazanım sağlanmaktadır.

Ortalama bir araç 15 bin parçadan oluşmakta olup hurda araç dönüşüm oranı gazete kağıdı, konserve tenekeleri veya cam kavanozları dönüştürmeye göre %75 daha fazladır.

 

 

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını; ÖTA Teslim Yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine teslim etmek ve aracı teslim alandan araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür.

Bu form, ömrünü tamamlamış araçların trafik kaydının silindiğini ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğini belgelemektedir. Üreticiler, negatif piyasa değeri olan ömrünü tamamlamış araçları araç sahibinden bir bedel talep etmeden teslim almaktadır.

Ömrünü tamamlamış araçlarınızı teslim edebileceğiniz ÖTA teslim noktaları listesi

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Genel Atıklar ile ilgili tüm şikayet ve önerileriniz için
Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Atık Koordinasyon Merkezi
Tel: 0216 414 38 15 (6 Hat)

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

GELECEK HEPİMİZİN!
ÇÖPE ATMAYIN! AYIRIN! GERİ KAZANIN!

 

 

 

 

 

 

Anasayfa | Mevzuat | Atık Kutum Nerde | Ambalaj Atıkları | Bitkisel Atık Yağları | Atık Pil ve Akümülatör | Genel Atık Yönetimi | Projelerimiz | Arşiv
Bilinçlendirme Çalışmaları | İklim Değişikliği | 360° Turlar | Faydalı Linkler | İletişim